nl-NLde-DE

Aanmelden

Voordelen

Voorwaarden


Wat zijn de voorwaarden om lid te kunnen worden?

Om lid te kunnen worden dient u:

  • Eigenaar te zijn (natuurlijk of rechtspersoon) van één of meerdere villa's in het park
  • Kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging 
  • Het huishoudelijk reglement te onderschrijven
  • De voor het lidmaatschap relevante informatie te hebben verstrekt door het invullen van het inschrijvingsformulier
  • De jaarlijks door de ALV vastgestelde contributie te betalen
  • De door het ALV vastgestelde eenmalige registratiekosten te betalen