nl-NLde-DE

 

Waarom lid worden?

 

Leden van de BEBB genieten de volgende voordelen:
 • Maximaal inkoopvoordeel door een collectieve aanbesteding van diensten
 • Kwaliteitsbewaking op en transparantie in afspraken met dienstverleners
 • Geprivilegieerde informatie via nieuwsbrieven, verslagen en rapporten
 • Representatieve belangenbehartiging naar de verhuurorganisatie en de overheid
 • Participatie in diverse fora en contact met andere belangenverenigingen
 • Community met gedeelde doelstellingen
Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden om lid te kunnen worden?

Om lid te kunnen worden dient u:

 • Eigenaar te zijn (natuurlijk of rechtspersoon) van één of meerdere villa's in het park
 • Kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging
 • Het huishoudelijk reglement te onderschrijven
 • De voor het lidmaatschap relevante informatie te hebben verstrekt door het invullen van het inschrijvingsformulier
 • De jaarlijks door de ALV vastgestelde contributie te betalen
 • De door het ALV vastgestelde eenmalige registratiekosten te betalen

Rekeningnummer vereniging: BIC-code bank: RABONL2U ten name van Communicatieplatform BEBB